Studio LIBRE

CZ | ENG

Ing.arch. Robert Jelínek

 

architekt/jednatel


777 175 389


jelinek@studiolibre.cz
 

Každé místo, dům i člověk mají svůj příběh a vlastní vyjímečnost. Každý projekt je pro nás výzva, hledáme nová řešení a klademe velký důraz na finanční nenáročnost a proveditelnost stavby.

 

studioLIBRE je architektonický, projekční a konzultační ateliér, založený v roce 2011. Ateliér pod vedením Roberta Jelínka tvoří v týmové spolupráci s dalšími kolegy architekty a oborovými specialisty projekty různých měřítek, zpracované a řízené ve všech stupních projektové dokumentace a souvisejících výkonových fázích v celém procesu tvorby architektonického díla.

Tvůřčí osu definuje snaha odpovědně realizovat projekty od tvorby konceptu, přes funkční prostorové a provozní uspořádání, až k udržitelné volbě materiálů a důslednosti při řešení detailu. Kvalitní architektura  nejen dobře slouží, ale pomáhá utvářet udržitelný sociální kontext a předurčuje tak společenskou úroveň.

 

Hlavním elementem tvorby ateliéru je podrobná diskuse s klientem nad jeho záměrem, potřebami a možnostmi, která v čase přechází v partnersví, založené na vzájemné důvěře. Nejlepší referencí a vkladem pro naši další práci je doporučení klienta, který je spokojen nejen s finální podobou díla, ale rovněž s cestou, která k naplnění záměru v realizaci vede.

Rámec investiční přípravy zajišťujeme a vnímáme jako jeden celek. V souladu s právním prostředím, územními podmínkami hájíme zájmy klienta, přičemž také vedeme a zastřešujeme projednání záměru s příslušnými dotčenými správními orgány, abychom zajistili všechna nezbytná povolení, jenž vyžaduje příslušný legislativní rámec. Jedině tak jsme schopni klientovi garantovat kontinuitu a výslednou kvalitu díla od návrhu po realizaci.

 

Pracujeme na projektech různých měřítek a klientských konstelací od privátních zakázek, přes investice pro malé a střední subjekty, působících ve veřejném i komerčním sektoru, korporátní klientelu nevyjímaje.

Autorský tým je složen z kreativních, flexibilních osobností, spolupráci vždy přizpůsobujeme v závislosti na velikostí a náročnosti každého zadání.

Ve stabilním týmu, v čase ověřených partnerů, spolupracujeme s profesními specialisty napříč všemi obory ve všech stupních a etapách projektové přípravy.

V naší tvorbě uplatňujeme zodpovědný přístup k přírodním, materiálovým, surovinovým a lidským zdrojům. Naší snahou je navrhovat a realizovat stavby dlouhodobě udržitelné, z obnovitelných materiálů, jenž jsou ekologicky maximálně šetrné  - realizačně i provozně.

 

Roli architekta vnímáme v rámci procesu návrhu jako roli průvodce. Pomocí otázek a variant pomáháme klientům ze zadání formovat konkrétní podobu jejich projektu. Při realizaci pak dbáme na koordinaci celého týmu, dodržení a provedení všech detailů stavby.