Studio LIBRE

CZ | ENG

PLZEŇ AMERICKÁ-SIRKOVÁmísto: Plzeň
rok: soutěž 2014
klient: město Plzeň
program: urbanismus
velikost:
status: soutěž - 2 cena
tým: Robert Jelínek, Barbora Mikitová, Pavel Buryška
Zdeňka Havlová, Ondřej Fous
fotografie / vizualizace: VIZarch

 

Koncept
Koncept návrhu navazuje na hmotové souvislosti blízkého městského centra, ale rovněž narovnává vzájemné vztahy třída - nábřeží, centrum - nádraží. Hlavním záměrem je dotvoření Americké třídy až k východnímu závěru, kde v point-de-vue dominuje nádražní budova – silný element, jehož význam je zdůrazněn položením paralely v podobě nové ulice K Radbuze.

Otevřenost
Americká je osou kompoziční, na obou koncích v podobě klínového závěru symetrická. Ulice K Radbuze je osou spojovací na trase náměstí – nábřeží - nádraží. V rámci řešeného území jsou obě tyto ulice vedeny paralelně, avšak každá v jiné výškové úrovni. Ulice K Radbuze v jedné úrovni propojuje nábřeží s podchodem, do kterého ústí. Zde se propojuje s pěšími proudy z Americké, která je do podchodu rovněž velkoryse otevřena rampami.

Development
V rámci území je čitelný potenciál jisté organizovanosti, vycházející z měřítka blokové struktury kompaktního centra. Vytyčení uliční sítě je vztaženo od základnice, kterou je Americká, návazně v pravoúhlém nároží koordinováno Sirkovou. Modulace sítě v základním poli 18 m x 18 m přejímá měřítko stávajícího města, jeho profi lů městských prostor a výšek. Tato pomocná modulace nechává v území nově vzniknout jednotky
komerční (k zastavění) a jednotky nedotknutelné (veřejný prostor).